Областю визначення якої із наведених функцій є всі невід'ємні числа?
1)y = x
2)y = \sqrt{x} г
3)y = \frac{1}{x}
4)y = {x}^{2}

Ответы

всего 25 билетов

20 выигрышных билета значит

20/25=4/5=0,8 вероятность выигрыша

х+y+2sqrt(5)=10+2sqrt(5)

x^+20=y^

 

x+y=10

y^-x^=20

y-x=2

2y=12

y=6 

x=4

6^=4^+(2sqrt(5))^

n - это любое целое число

при n=1 c=11*1-78=-76

при n=8, c=11*8-78=10

ответ: 10 

Найдено 2 ответ(ов)
Показать ответы


Знаешь ответ?

Похожие вопросы:

тотожність повинна виконуватися для всіх допустимих значень х   для х=0 ліва частина: 3х+5=3*0+5=5 а права частина 3*(0+5)=3*5=15 5 не дорівнює 15, а значить дана рівність н...Подробнее
ответов: 4
v₁=a³ v₂=(2a)³ v₂=8a³   v₂/v₁=8a³/a³ v₂/v₁=8 ⇒ збільшується у вісім разів...Подробнее
ответов: 2
Алгебра, 10.03.2019, dina0585
х^2 - 10х+ 27=x^2-2*x*5+5^2+2=(x-5)^2+2> 0 так як квадрат будьякого виразу невідємний, а сума невідємного числа і додатнього - додатнє число   9х^2+10х +7=(3x)^2+2*(3x)*5\...Подробнее
ответов: 3
7,   √89 , 5√13 , 4√21 7=√49,   √89,   5√13=  √13*25,   4√21=  √21*16 √49,  √89,  √325,  √336 здесь легко можно заметить что число ...Подробнее
ответов: 3
Популярные вопросы