Химия, 25.05.2020ROMA2K18

Варіант 1 Вкажіть хімічне явище: А) утворення сніжинок; б) плавлення скла в) горіння бензину г) утворення бурульок 2 Вкажіть сполуку в якій валентність Хрому найвища ( Бром виявляє валентність І) А) CrO б) CrO3 в) Cr2O3 г) CrBr2 3 Вкажіть правильний запис рівняння реак¬ції кальцій оксиду з водою. А) Са20 + Н20 = 2Са(ОН)2 Б) СаО + Н20 = Са(ОН)2 В) СаО + 2Н20 = Са(ОН)2 + Н2 Г) Са20 + Н20 = СаОН + Н2 4 Яка властивість кисню за звичайної температури. А) безбарвний газ Б) блакитна рідина В) має різкий запах Г) добре розчиняється у воді 5 Вкажіть назви речовин, які можуть утворюватися з атомів Оксигену: А) азот і озон б) кисень і вода В) кисень і азот Г) кисень і озон 6 Вкажіть масову частку кисню в повітрі: А) 19% Б) 20% В) 21% Г) 23% 7 Мідь масою 19,2 г прореагувала з киснем. Утворився купруму (ІІ) оксид масою 24г. Вкажіть масу кисню, що прореагував: А) 4,8г б) 38,4г в) 43,2г г) 48,8г 8 Вкажіть колір індикатор¬а, лакмусу, в розчині продукту взаємодії сульфур (ІV) оксиду з водою. А) жовтий Б) червоний В) синій Г) безбарвний 9 Виберіть позначення масової частки елемента в речовині: А) m Б) Ar В) Mr Г) w 10 Укажіть формулу складної речовини: А) H2 Б) Ca В) MgO Г) O2 11 Визначте не розчинну речовину: А) оцет Б) олія В) сіль Г) цукор 12 Відносну молекулярну масу позначають: А ) w б) Mr в) M г) Ar

Ответы

при термической оработке молекулы метала уплотняются   и метал твердеет

n2 + 3h2 - 2nh3

5 тонн= 5 000 000 г

m(nh3)(теоретическая масса)=5 000 000 / 0.95 = 5 263 158 г

n(nh3)=5 263 158г / 17 г/моль = 309 597.5 моль

значит n(h2) = 309 597.5моль / 2 * 3 = 464 396.3 моль

тогда v(h2)= 464 396.3 моль * 22.4дм3 = 10 402 477 дм3 = 10 402.477 м3

ответ: v(h2)=10 402 477 дм3 = 10 402.477 м3

Найдено 3 ответ(ов)
Показать ответы
Знаешь ответ?

Похожие вопросы:

Химия, 14.03.2019, nastya55652
м(глюкозы)=180 г\моль n(глюкозы)=м/м=2 моль   расчёт по уровнению 2 моль моль спирта 1 моль х=4 моль спирта mтеор=n*m(спирта)=4*46=184г mпракт=m*η/100%=184*90%/100%=165.6 г...Подробнее
ответов: 2
Популярные вопросы