Варіант 1 Вкажіть хімічне явище: А) утворення сніжинок; б) плавлення скла в) горіння бензину г) утворення бурульок 2 Вкажіть сполуку в якій валентність Хрому найвища ( Бром виявляє валентність І) А) CrO б) CrO3 в) Cr2O3 г) CrBr2 3 Вкажіть правильний запис рівняння реак¬ції кальцій оксиду з водою. А) Са20 + Н20 = 2Са(ОН)2 Б) СаО + Н20 = Са(ОН)2 В) СаО + 2Н20 = Са(ОН)2 + Н2 Г) Са20 + Н20 = СаОН + Н2 4 Яка властивість кисню за звичайної температури. А) безбарвний газ Б) блакитна рідина В) має різкий запах Г) добре розчиняється у воді 5 Вкажіть назви речовин, які можуть утворюватися з атомів Оксигену: А) азот і озон б) кисень і вода В) кисень і азот Г) кисень і озон 6 Вкажіть масову частку кисню в повітрі: А) 19% Б) 20% В) 21% Г) 23% 7 Мідь масою 19,2 г прореагувала з киснем. Утворився купруму (ІІ) оксид масою 24г. Вкажіть масу кисню, що прореагував: А) 4,8г б) 38,4г в) 43,2г г) 48,8г 8 Вкажіть колір індикатор¬а, лакмусу, в розчині продукту взаємодії сульфур (ІV) оксиду з водою. А) жовтий Б) червоний В) синій Г) безбарвний 9 Виберіть позначення масової частки елемента в речовині: А) m Б) Ar В) Mr Г) w 10 Укажіть формулу складної речовини: А) H2 Б) Ca В) MgO Г) O2 11 Визначте не розчинну речовину: А) оцет Б) олія В) сіль Г) цукор 12 Відносну молекулярну масу позначають: А ) w б) Mr в) M г) Ar

Ответы

2agbr=2ag + br2-реакция разложения

2) 2hbr+h2so4-> br2+so2+2h2o

 

br(-1)-1e= br2(0)       1     2   восстан.-окислител.

s(+6)+2e=s(+4)           2     1   окисл.-восстан.

 

 

k2o - валентность металла к равна 1

p2o5 - валентность фосфора равна 5

mno2 - валентность марганца равна 4

валентность кислорода во всех соежинениях равна 4

максимальная валентность в р2о5

Найдено 3 ответ(ов)
Показать ответы


Знаешь ответ?

Похожие вопросы:

Химия, 28.02.2019, nikoleller
вообще-то, надо найти не массовую долю выхода реакции(такого понятия не существует), а просто выход реакции. ну, решаем. теоритическое количество молей карбоната кальция равно: v(...Подробнее
ответов: 2
Химия, 02.03.2019, pakapika
3c2h2 = c6h6 количество ацетилена v=v/vm=90/22.4=4.017 моль с учетом выхода количество бензола 4,017*0,9=3,616 моль тогда масса бензола m=v*m=3.616*78=282.048 г...Подробнее
ответов: 2
Химия, 02.03.2019, lerakendrick
1) найдем массу раствора серной кислоты m=v*p    (ро не нашелв раскладке клавиатуры) m(р-ра)=100мл*1,14г/мл =114г 2) найдем массу серной кислоты в растворе m=m(р-ра)*w/1...Подробнее
ответов: 2
Химия, 02.03.2019, Лес333
скорее всего углеводород ненасыщенный, так как насыщенные углеводороды в реакции присоединения не вступают ( им присоединять некуда). n(cl2) = v(cl2)/vm = 11,2/22,4 = 0,5 моль соот...Подробнее
ответов: 2
Популярные вопросы