Варіант 1 Вкажіть хімічне явище: А) утворення сніжинок; б) плавлення скла в) горіння бензину г) утворення бурульок 2 Вкажіть сполуку в якій валентність Хрому найвища ( Бром виявляє валентність І) А) CrO б) CrO3 в) Cr2O3 г) CrBr2 3 Вкажіть правильний запис рівняння реак¬ції кальцій оксиду з водою. А) Са20 + Н20 = 2Са(ОН)2 Б) СаО + Н20 = Са(ОН)2 В) СаО + 2Н20 = Са(ОН)2 + Н2 Г) Са20 + Н20 = СаОН + Н2 4 Яка властивість кисню за звичайної температури. А) безбарвний газ Б) блакитна рідина В) має різкий запах Г) добре розчиняється у воді 5 Вкажіть назви речовин, які можуть утворюватися з атомів Оксигену: А) азот і озон б) кисень і вода В) кисень і азот Г) кисень і озон 6 Вкажіть масову частку кисню в повітрі: А) 19% Б) 20% В) 21% Г) 23% 7 Мідь масою 19,2 г прореагувала з киснем. Утворився купруму (ІІ) оксид масою 24г. Вкажіть масу кисню, що прореагував: А) 4,8г б) 38,4г в) 43,2г г) 48,8г 8 Вкажіть колір індикатор¬а, лакмусу, в розчині продукту взаємодії сульфур (ІV) оксиду з водою. А) жовтий Б) червоний В) синій Г) безбарвний 9 Виберіть позначення масової частки елемента в речовині: А) m Б) Ar В) Mr Г) w 10 Укажіть формулу складної речовини: А) H2 Б) Ca В) MgO Г) O2 11 Визначте не розчинну речовину: А) оцет Б) олія В) сіль Г) цукор 12 Відносну молекулярну масу позначають: А ) w б) Mr в) M г) Ar

Ответы

n=m\m   n=96\64=1.5vмоль       v(so2)=vm *n=22.4*1.5=33.6л

1. m(hcl)=(v/vm)*m=54г

m чистой(hcl)=w*m=87.6г

m(всего hcl)=141.6г

m(р-ра)=730+54=784г

w(hcl)=(m(в-ва)/m(р-ра))*100%=18%

 

2.n(so2)=v/vm=0.5моль

m(so2)=n*m=0.5*64=32г

m(h2so4)=w*m=4.1г

m(р-ра)=m(h2so4)+m(so2)=820+32=852г

w(h2so4)=(m(в-ва)/m(р-ра))*100%=0.48%

c2h4+cl2=(hv)hcl+c2h3cl

2c2h3cl+2na= 2nacl + c4h10 

c4h10=(pt) ch3-ch2-ch=ch2+h2

ch3-ch2-ch=ch2 + hbr= ch3-ch2-ch2br-ch3

  ch3-ch2-ch2br-ch3 +naoh =(c2h5oh ) ch3-ch=ch-ch3 +nabr +h2o 

ch3-ch=ch-ch3 +br2=ch3-ch2br-ch2br-ch3 

ch3-ch2br-ch2br-ch3 +2koh= ch3-ch=c=ch3 +2 kbr +2h2o

Найдено 3 ответ(ов)
Показать ответы


Знаешь ответ?

Похожие вопросы:

Химия, 03.03.2019, severenok
сaco3+2hcl=cacl2+ h2o+ co2 350*0,2=70 г  hcl, моль равно 70/36,5=1,9178 моль 30*0,85=25,5  сaco3, моль 25,5/100=0,255 моль (недостаток) по нему считаем моль со2=0,255, об...Подробнее
ответов: 2
Химия, 09.03.2019, nosok666
2h2o=2h2+o2 вода=водород+кислород 2na+2h2o=2naoh+h2 натрий+вода=гидроксид натрия+водород cao+h2o=ca(oh)2 оксид кальция+вода=гидроксида кальция so2+h2o=h2so3 оксид серы(4)+вода=серн...Подробнее
ответов: 2
Химия, 10.03.2019, nikneem159
c2h4o+2o2= 2co2+h2o +298.11 кдж ню(c2h4o)=11/44=0,25 моль 0,25 -298,11 кдж 1 - х х=1192,44 кдж отсюда, ур-е будет c2h4o+2o2= 2co2+h2o +1192,44 кдж  ...Подробнее
ответов: 3
Химия, 12.03.2019, nekitder
cuso4+ 2hcl= реакция не идет, т.к . не выпадает осадок и не улетает газ(т.е. не образуется слабый электролит) fecl3+ 3hno3 = реакция не идет 2 kno3 + h2sio3 =реакция не идет bacl2+...Подробнее
ответов: 2
Популярные вопросы