1)Якій кількості речовини відповідає маса солі отриманої взаємодією 80г. ферум(3)сульфату з натрій гідроксидом? 2)Скільки літрів кисню(н. у.) виділилось при розкладі 25г. купрум нітрату? 3)Скільки грам кальцій карбонату добули взаємодією 32г. кальцій гідроксиду з карбон(4) оксидом? 4)Знайдіть масу сульфатної кислоти отриманої дією води на 448л сульфур(6)оксиду(н. у.)

Ответы

fe2o3 --> 2fe

m(fe2o3) = m(руды)*w(fe2o3) = 10*0,8 = 8 т

n(fe2o3) = m(fe2o3)/m(fe2o3) = 8*10^6(г)/160(г/моль) = 5*10^4 моль

n(fe) = 2*n(fe2o3) = 2*5*10^4 = 10^5 моль

m(fe) = n(fe)*m(fe) = 10^5 *56 = 5,6 т

m(чугуна) = m(fe)/w(fe) = 5,6/0,96 = 5,8 т.

2cnh(2n+1)cooh + mg = (cnh(2n+1)coo)2mg + h2

n(h2) = v(h2)/vm    (vm -  молярный объем, равен 22,4 л/моль, при н.у.)

n(h2) = 0,560/22,4 = 0,025  моль.

по уравнению n(cnh(2n+1)cooh) = 2*n(h2) = 2*0,025 = 0,05 моль.

m(cnh(2n+1)cooh) = m(cnh(2n+1)cooh)/n(cnh(2n+1)cooh) = 3/0,05 = 60

m(cnh(2n+1)cooh) = 12n + 2n +1 +12 + 16 + 16 + 1 = 60

14n = 14

n = 1

формула кислоты сн3соон.

1.сu(no3)2+h2o 2.nano3сртрелка вниз +h2o

 

Найдено 3 ответ(ов)
Показать ответы


Знаешь ответ?

Похожие вопросы:

кислотный оксид+вода=кислота n2o5 +h2o = 2hno3 при реакции обмена образуется новая кислота ( соль+кислота) h2so4 + bacl2 =baso4(осадок) +2hcl взаимодействие элемента с водородом h2...Подробнее
ответов: 3
Химия, 02.03.2019, vadka189
сnh2n+1он +o2=co2+н2о снизу под формулой спирта     (сnh2n+1он ) ставим х, а сверху над ней 54, над о2 ставим 162, а снизу 0,0224, получаем пропорцию  х= 54*0,0224...Подробнее
ответов: 3
Популярные вопросы