Химия, 25.05.2020malkinzene

с контрольной по химии пожайлуста
Запишіть рівняння електролітичної дисоціації речовин у водному розчині:
а) Na2SO4 б)CaCl2 в)Fe(NO3)2 г) NaHS
Складіть молекулярні та йонні рівняння, що відповідають взаємодіїтаких електролітів:
а) MnSO4+2KOH в)K2CO3+Ca(NO3)2
Записати дві (на вибір) окисно-відновні реакції. Поставити ступень окиснення елементів. Підібрати коефіцієнти методом електронного балансу.
Обчисліть кількість речовини катіонів та аніонів у розчині, що містить 0,2 моль алюміній сульфату.
Складіть рівняння горіння пентану, гексену, бензену, бутину.
*Чи вистачить 40 л кисню для повного спалювання 10 л пропану?

Ответы

c2h4  + 3o2  = 2co2  + 2h2o

ch2=ch2  + br2  = ch2br—ch2br

ch2=ch2 +2kmno4 +  4h2o  = 3ch2(oh)—ch2(oh)+2mno2 + 2koh

 

  2сн2=снсн3  + 9о2  = 6со2  + 6н2о

сн2=сн-сн3 +br2 =  ch2br-chbr-ch3

сн2=сн-сн3 +kmno4 + h2o  = ch3-ch(oh)—ch2(oh)+mno2 + koh

            ch3   c2h5

              |       |

h3c -   ch   -   ch - ch2 - ch2- ch2 - ch3

c6h12o6=2 c2h5oh + 2 co2

  м(c2h5oh)=46г/моль

v(co2)= 230*44,8/92=112литра

Найдено 2 ответ(ов)
Показать ответы


Знаешь ответ?

Похожие вопросы:

Химия, 02.03.2019, aannnnn
4.mg: протонов+12; электронов-12; нейтронов 12.  1s2, 2s2, 2p6, 3s2. данный элемент является металлом. степень окисления 2. mgo, mgoh.  ...Подробнее
ответов: 4
na2co3 + 2hcl = 2nacl + co2 + h2o n(na2co3) = m(na2co3)/m(na2co3) = 9,5/106 = 0,09 моль n(hcl) = m(hcl)/m(hcl) = 12/36,5 = 0,33 моль по уравнеию видно, что карбонат натрия реагируе...Подробнее
ответов: 2
Популярные вопросы