Які хімічні властивості мають кислоти
підтвердіть слова рівняннями ​

Ответы

формула алкена cnh2n

т.к. нам известны молярные массы в-в, составляем пропорцию:

85.7/12(молярная масса с) : 14,3/1(молярная масса н) = 7.14 : 14.3 = 1: 2.

значит простейшай формула алкена сн2.

так как нам известна плотность по н ищем молярную массу алкена:

м= 21*2( н2)= 42

так как м(алкена) = 42, значит формула алкена с3н6.

w(ni) = m(ni)/m(сплава)

осюда m(сплава) = m(ni)/w(ni) = 170/0,25 = 680 г.

Найхарактернішою властивістю їх є здатність вступати з основами в реакції нейтралізації.

Наприклад:

   HCl + NaOH → NaCl + H2O

   3H2SO4 + 2Al(OH)3 → Al2(SO4)3 + 6Н2О

З основними і амфотерними оксидами кислоти теж утворюють солі:

   2HNO3 + MgO → Mg(NO3)2 + H2O

   3H2SO4 + Al2O3 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Крім того, кислоти взаємодіють і з активними металами (що стоять в електрохімічному ряду напружень лівіше від водню) з утворенням солі і виділенням водню (з нітратної кислоти водень не виділяється). Наприклад:

   2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 ↑

   3H2SO4(розбавлена) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑

Объяснение:

Найдено 3 ответ(ов)
Показать ответы


Знаешь ответ?

Похожие вопросы:

Химия, 01.03.2019, qaz160904
Hno3 + cu(oh)2 = cu(no3)2 + h2o h (в степени +) + no3(в ст. -) + сu(он)2 = сu(в ст. 2-) + 2no3(в ст. -) + h2o ионные уравнение: h (в степени +) + сu(он)2 = сu(в ст. 2-) + h2o с же...Подробнее
ответов: 4
Химия, 02.03.2019, AruzhanDias
1. сначала найдем сколько г сульфата содержится в 3,5 г купороса. х г  -  3,5 г feso4*7h2o 152 г/моль  -  278 г/моль   х = 152*3,5/278 = 1,91 г значит...Подробнее
ответов: 4
bacl2 + cuso4 = baso4(осадок) + cucl2  m(cuso4)= 0.05*62=3.1г n(cuso4)=3.1/159.5=0.02 моль m(bacl2)= 0.2*31,2=6.24г n(bacl2)=6.24/208=0.03  моль избыток m(baso4)=0.02*23...Подробнее
ответов: 4
Химия, 02.03.2019, DrSteklis
элемент под номером 21- скандий(sc). его атомная масса =44,9 но мы округляем до 45. скандий является металлом. перед скандием стоит кальций (са) , атомная масса которого 40. являет...Подробнее
ответов: 4
Популярные вопросы