9. Визначити художній засіб:
1. «Невигадана сила», «врочисте небо», «рухливий натовп» - …….
2. «Палити серце в хуртовині сніжній», « нести тягар таємниць» -…….
3. «О, краю мій» -…….
4. «Не треба слів! Хай буде тільки діло!» -……..
5. «Зрослась небезпека…, як з тілом смертельника крила» -………..

Ответы

сонце й місяць низько вклонились чарівній землі, як тільки та завітала на космічний . великий і поважний юпітер насолоджувався її вбранням здалеку і боявся наблизитися до неї і запросити на танок. земля про це знала і тому сама кружляла у танку примружуючи очі і посміхаючись. вона ніколи не сумувала тому, що знала: у своїй галактиці вона найкрасивіша, і навіть могутня венера й інші далекі планети   заздрять їй. земля   часто думала про це, і кружляла все впевненіше, з кожним роком її   рухи стають більш гармонійними і відпрацьованими. а іноді, у холодному просторі, вона плекає думки, що танок її бездоганний і вона ніколи його не зупинить.

новела м. коцюбинського "intermezzo"- один iз кращих творiв письмен? ника.1. життєва основа новели, (м. коцюбинський тяжко працював на службе, але йогоробота не давала нi статкiв, нi морального задоволення. вiн скаржився на поганийстан здоров'я и влiтку 1908 року поïхав на полтавщину у село кононiвку, дена самотi вiдновив фiзичне i духовне здоров'я. його хворе серце було переповненелюдськими стражданнями, а тут, серед чарiвноï природи, воно потроху сталозаспокоюватись.)2. роль митця i призначення мистецтва в суспiльствi- тема "intermezzo". (передовi митцi украïнськоï лiтератури рiшучевiдкидали гасло "мистецтво для мистецтва" i ставили свiй талант на службу народу.новела "intermezzo" стала наслiдком роздумiв м. коцюбинського про призначеннялiтератури, про моральне обличчя митця.)3. лiричнi образи новели. (система лiричних образiв новели складна. усi 11ïï частин зв'язанi мiж собою образом митця- його про мину? ле, роздумами про дiйснiсть i своє життєве призначення,його сприйнят? тя природи.ниви, сонце, три бiлих вiвчарки, зозуля, жайворонки, степ, вiтер лiкують йогозмучену чужим горем душу настiльки, що вiн уже може сприйняти людське горе, бiльшене жахається залiзноï руки мiста.)iii. твiр "intermezzo"- психологiчна новела. (лiричний герой новели виборюю? чи, захищаючи власне "я",опиняється на межi психiчного розладу, але умiє знайти в собi сили покинути все,що тримало його у мiстi, цьому людському мурашнику. вiн ïде до села, iприрода лiкує його душевнi рани. михайла коцюбинського пiсля виходу новели у свiтдрузi стали називати сонцепоклонником, адже сонце посiдає у цьому творi центральнемiсце, воно є лiричного героя i кличе його до нового жит

наткнулся , не знаю посмотри переведи может чтото подойдет и напишешь

поэма "мойсей" - вершинное произведение ивана франка, украшение и гордость отечественной . это глубокое философское произведение о будущем украинского народа, о взаимоотношениях вождя и народа в процессе настойчивого искания "обiтованої землi", о будущих силах масс, способных выдвинуть из своей среды в процессе революционного движения главарей, которые к победе.  поэма писалась одним дыханием, на большом творческом подъеме. этому в значительной мере способствовали тогдашние революционные события, что живо-творной силой воодушевляли мнение поэта. положена в основу произведения библейская тема, по-своему переосмысленная франком, приобретает актуальное значение: в старые религиозные обиды и картины франко вложил новое революционное содержание, глубокую философскую мысль.  в предисловии к произведению i.   франко писал, что основной темой поэмы он сделал смерть моисея, как пророка, не признанного своим народом. конфликт моисея с народом кориниться не в эгоистичных стремлениях его как вождя и пророка. моисей - воплощение безграничной доброты и преданности своему народу

Найдено 2 ответ(ов)
Показать ответы


Знаешь ответ?

Похожие вопросы:

спробуй розглянути цю тему з філософського погляду. через розуміння добра і зла, і що це розуміння було навь'язано людьми і ми вважаємо, що це є істина. відкрий іншу строну розімун...Подробнее
ответов: 2
сонце й місяць низько вклонились чарівній землі, як тільки та завітала на космічний . великий і поважний юпітер насолоджувався її вбранням здалеку і боявся наблизитися до неї і зап...Подробнее
ответов: 3
я хочу щоб ставилися до нього з повагою, тому що тарас шевченко був дуже славетною людиною, хоч й мав важке життя. ще з дитинства тарасу почав терпіти фізичні та моральні перешкоди...Подробнее
ответов: 2
тому що дух це одна з найважливіших цінностей людини. якщо людина духовно багата вона має усі інності. вона завжди і усюди зможе знайти собі друзів...Подробнее
ответов: 3
ботей, – ю, ч. отара  "вуйко", – а, ч. 1 .дядько по матері, брат батька або матері. 2. про чоловіка старшого віком. 3. переносне значення – ведмідь  готури, – ам, мн. г...Подробнее
ответов: 2
я хочу щоб ставилися до нього з повагою, тому що тарас шевченко був дуже славетною людиною, хоч й мав важке життя. ще з дитинства тарасу почав терпіти фізичні та моральні перешкоди...Подробнее
ответов: 2